قالب تزریق پلاستیک با گرمایش القایی

قالب تزریق پلاستیک با دستگاه گرمایش القایی قالب تزریق پلاستیک با گرمایش القایی برای اطمینان از جریان مناسب یا پخت مواد تزریق شده ، نیاز به پیش گرم کردن قالب ها تا دمای بالاتر دارد. روشهای گرمایش معمولی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد ، بخار یا گرمایش مقاومتی است ، اما به هم ریخته ، ناکارآمد و غیرقابل اطمینان هستند. گرمایش القایی… ادامه مطلب