کوره الکتریکی خلاء یک سیستم گرمایشی با تکنولوژی پیشرفته است که در صنایع مختلف برای کاربردهای با دمای بالا استفاده می شود. این با ایجاد یک محیط کنترل شده عاری از هوا و ناخالصی عمل می کند و امکان انجام فرآیندهای عملیات حرارتی دقیق مانند بازپخت، لحیم کاری، تف جوشی و تمپر را فراهم می کند. کوره خلاء با توانایی خود برای دستیابی به نرخ گرمایش و سرمایش یکنواخت، خواص متالورژیکی برتر و کیفیت محصول را افزایش می دهد.

=