PDF از اصل گرمایش القایی و متقاضیان

القای گرمای القایی و برنامه های کاربردی بارگیری PDF برای تحقیق

القای الکترومغناطیسی ، به سادگی القایی ، یک روش گرمایش برای مواد رسانای الکتریکی است
(فلزات) گرمایش القایی غالباً در چندین فرآیند حرارتی مانند ذوب و
گرم کردن فلزات.
گرمایش القایی این ویژگی مهم است که گرما در ماده تولید شده ایجاد می شود
خود را گرم کرد. به همین دلیل ، القاء دارای تعداد زیادی برآمدگی ذاتی است ، مانند خود بسیار سریع. به همین دلیل ، القاء تعداد زیادی برآمدگی ذاتی دارد ، مانند خیلی سریع پاسخ و بهره وری خوب. گرمایش القایی همچنین امکان گرمایش به صورت محلی را فراهم می کند. به دلیل تراکم قدرت بالا بسیار زیاد است ...

اصل گرمایش القایی و برنامه های کاربردی

 

اصل_ گرمایش_قراردادی و کاربردها