القایی گرمایش PDF

گرمایش القایی

مانند یک ترانسفورماتور کار می کند (ترانسفورماتور پایین آمدن - ولتاژ پایین و جریان بالا)
- اصل القای الکترومغناطیسی

مزایای گرمایش القایی

هیچ تماسی لازم نیست بین قطعه کار و سیم پیچ القایی به عنوان منبع گرما
گرما محدود به موضعی است نواحی یا مناطق سطحی بلافاصله در مجاورت سیم پیچ.
جریان متناوب (ac) در یک سیم پیچ القایی دارای میدان نیروی نامرئی (الکترومغناطیسی یا شار) در اطراف آن است.

نرخ گرمایش القایی

میزان گرمایش قطعه کار به موارد زیر بستگی دارد:
فرکانس جریان القایی،
شدت جریان القایی،
گرمای ویژه ماده (قابلیت جذب گرما)،
نفوذپذیری مغناطیسی مواد،
مقاومت مواد در برابر جریان جریان.

گرمایش القایی