کوره القایی قابل خرد شدن با کج شدن آلومینیوم

کوره قابل جابجایی با کج شدن آلومینیوم

کوره القایی قابل جابجایی با کج شدن آلومینیوم کربن ذوب آلومینیوم 500 ^ 1500kg برای انواع آلیاژ آلومینیوم ، ضایعات ، شمش ، قوطی ، چرخ های آلومینیومی اتومبیل و غیره مناسب است