نوک کاربید جوشکاری القایی در ابزار برش فولادی

هدف: یک تولید کننده پیشرو در ابزارهای برش CBN و PCD می خواهد با تمرکز گرما در یک منطقه بسیار کوچک ، بهره وری خود را افزایش دهد تا از بین رفتن گرما را کاهش دهد و روند باز کردن کاربید را بهبود بخشد. فرآیند جوشکاری القایی: مشتری بدنه ای از مثلث فولادی را ارائه داد که هر ضلع آن ~ 16.5 میلی متر (0.65 اینچ) است. نوک کاربید لحیم کاری القایی باید در 3 انجام شود ادامه مطلب

کاربید جوشکاری القایی ابزار پزشکی

کاربردهای پزشکی کاربردهای پزشکی کاربید لحیم کاری با فرکانس بالا فرآیند لحیم کاری القایی خاصی است که توسط آن یک ماده نوک سخت شده به یک ماده پایه زده می شود تا یک برش بسیار سخت تولید کند. هدف: هدف این برنامه: انعطاف پذیری کاربید لحیم کاری القایی از ابزار پزشکی ادامه مطلب