القایی برنج لوله مبدل حرارتی

لوله مس مس لوله مبدل حرارتی هدف مبدل حرارتی مس به لوله های مسی صنایع مختلف صنایع مختلف مواد پایه لوله های مسی - قطر / ضخامت لوله خارجی: 12.5 0.35. 16.75 و 0.4 6. XNUMX - نوع مونتاژ: اتصال دامان سایر مواد حلقه های آلیاژ لحیم کاری تجهیزات بخاری لحیم کاری لحیم کاری القایی DW-UHF-XNUMXKW-III پارامترهای اصلی ادامه مطلب