لوله های آلومینیومی لحیم کاری با گرمایش القایی

لوله های آلومینیومی لحیم کاری القایی با گرمایش القایی با فرکانس بالا مناطق جدید کاربردهای گرمایش القایی نیاز به تجزیه و تحلیل توزیع دما در داخل اجزای گرم شده با در نظر گرفتن ساختارهای متناظر و خصوصیات مواد دارند. روش اجزای محدود (FEM) ابزاری قدرتمند برای انجام چنین تجزیه و تحلیل ها و بهینه سازی فرآیندهای گرمایش القایی از طریق ... ادامه مطلب

اتصالات T لوله های آلومینیومی برقی

اتصالات لوله آلومینیومی لوله های آلومینیومی لحیم کاری با فرکانس بالا هدف ذوب القایی اتصالات لوله های آلومینیومی T چند منظوره برای هر کدام کمتر از 10 ثانیه و لحیم کاری اتصالات آلومینیوم در یک لوله آلومینیومی 1.25 ″ (32 میلی متر). کاربرد مربوط به لحیم کاری یک مونتاژ لوله آلومینیومی متشکل از دو لوله موازی با قطر خارجی… ادامه مطلب