دانه خشک کردن القایی با روش گرمایش القایی

صرفه جویی در انرژی در خشک شدن القایی دانه با روش گرمایش القایی سالانه قزاقستان حدود 17-19 میلیون تن دانه در وزن پاک تولید می کند ، حدود 5 میلیون تن دانه صادر می کند و متوسط ​​حجم مصرف داخلی به 9-11 میلیون تن می رسد. توسعه بیشتر صنعت غلات و ارتقا صادرات غلات مستلزم توسعه زیرساخت ها است ... ادامه مطلب