RPR حذف و زدودن پوشش و زنگ زدگی-القایی القایی

حذف و زدودن پوشش و زنگ زدگی القایی - القایی RPR نحوه کار کردن سلب کردن القایی فرآیند آماده سازی سطح گرم است. یک ژنراتور القایی جریان متناوب را از طریق یک سیم پیچ القایی ، که یک میدان الکترومغناطیسی ایجاد می کند ، می فرستد. این میدان جریاناتی را القا می کند که در تماس با مواد رسانا مانند فولاد به گرما تبدیل می شوند. گرما تولید می شود ... ادامه مطلب

حذف پوشش القایی برای از بین بردن رنگ

حذف پوشش القایی برای از بین بردن رنگ اصل حذف پوشش القایی جداکننده القایی با اصل القای کار می کند. گرما در بستر فولادی تولید می شود و پیوند شکسته می شود. سپس پوشش بدون تجزیه و کاملاً عاری از عوامل آلوده کننده ، یعنی مواد منفجره ، کاملاً برداشته می شود. بدیهی است که باعث دفع و بازیافت زباله می شود ... ادامه مطلب