حذف پوشش القایی برای از بین بردن رنگ

حذف پوشش القایی برای از بین بردن رنگ اصل حذف پوشش القایی جداکننده القایی با اصل القای کار می کند. گرما در بستر فولادی تولید می شود و پیوند شکسته می شود. سپس پوشش بدون تجزیه و کاملاً عاری از عوامل آلوده کننده ، یعنی مواد منفجره ، کاملاً برداشته می شود. بدیهی است که باعث دفع و بازیافت زباله می شود ... ادامه مطلب