پوسته گلوله ای برنجی القایی

عملیات گرمایش پوسته گلوله ای برنجی القایی سری UHF با کاربرد سیستم گرمایش القایی هدف توجه: یک تولید کننده پوسته گلوله برنجی می خواهد تجهیزات گرمایش القایی موجود خود را به روز کند و به دنبال بهبود کارایی است. هدف از این آزمایش کاربردی این است که نشان دهد سیستم القایی DW-UHF-6KW-III برای دستیابی به زمان های بهبود یافته گرمایش و حفظ یکنواختی گرما در… ادامه مطلب