فرآیند شکل گیری و جعل گرم القایی

فرآیند شکل دهی داغ و جعل القایی فرم دهی گرم القایی فرآیندی در ساخت اتصال دهنده های صنعتی مانند پیچ ​​و مهره ، پیچ و پرچ است. از حرارت برای نرم کردن فلز که معمولاً یک ورق ، میله ، لوله یا سیم است استفاده می شود و سپس از فشار برای تغییر شکل فلز با انجام هر ... ادامه مطلب