اصول گرمایش القایی PDF

اصول فیزیکی مبانی گرمایش القایی خصوصیات گرمایش القایی • دمای بالا در قطعه کار (در بیشتر موارد). • چگالی توان بالا برای مدت کوتاه گرم شدن (در بسیاری از برنامه ها). • فرکانس بالا (در بسیاری از برنامه ها). • منابع حرارتی درون قطعه کار است. مبانی گرمایشی القایی Induction-Heating-Fundamentals.pdf