کابل لحیم کاری القایی به صفحه فلزی

هدف
هدف از این آزمون نشان دادن است کابل لحیم کاری القایی به صفحه فلزی روند.

تجهیزات پیشنهادی
تجهیزات پیشنهادی برای این تست می باشد بخاری القایی دستی DW-UHF-6kw-I.

پارامترهای کلیدی
توان: حداکثر 0.72 کیلو وات
دما: 482 ° F (250 ° C)
زمان: 4.5 ثانیه تا 14 ثانیه

نتایج و نتیجه گیری:

نتایج در 14 ثانیه رضایت بخش بود. با افزایش فرکانس از کمتر از 5 کیلو هرتز به بیش از 200 کیلو هرتز و همچنین با افزایش میزان فرایند کامل در کمتر از 300 ثانیه حاصل می شود. قدرت گرمایش القایی