نکات کاربید برنج

توضیحات:

هدف

نکات کاربید برزیلی القایی بر روی فرآیند ابزارهای برش فرز

تجهیزات
DW-UHF-20kw القایی دستگاه لحیم کاری

قدرت: 11,5kW (حداکثر)
زمان: 10 ثانیه (به دمای لاف زدن)

مراحل فرآیند

1. گرمایش القایی به درجه حرارت brazing برای از بین بردن ابزار قدیمی
2. از بین بردن لحیم قدیمی در حین گرم شدن
3. ابزار جدید را برنج کنید

نتایج و نتیجه گیری:

1. قدرت تحویل داده شده به بار بیش از حد کافی بود و آزمایش با موفقیت انجام شد
2. اتصال نوار کویل بین سیم پیچ القایی مشتری و ایستگاه حرارتی ما فقط برای اهداف آزمایش بود
3. استفاده از سوییچ پا برای این برنامه مفید است

نتیجه گیری:

La دستگاه گرمایش القایی عملکرد بیش از انتظارات مشتری است. مشتری بسیار خوشحال بود از کاهش زمان مورد نیاز برای جایگزینی نکات کاربید فرسوده.

 

=