چگونه پوشش خط لوله را با گرمایش القایی درمان کنیم؟

پوشش پخت خط لوله استفاده از گرمایش القایی شامل فرآیندی است که در آن گرما مستقیماً در دیواره لوله یا مواد پوشش توسط یک میدان الکترومغناطیسی تولید می شود. از این روش برای پخت اپوکسی، پوشش های پودری یا انواع دیگر پوشش هایی که برای سفت شدن و سفت شدن مناسب نیاز به حرارت دارند استفاده می شود.

سیستم گرمایش پوشش القاییدر اینجا یک نمای کلی از نحوه عملکرد کلی این فرآیند آورده شده است:

آمادگی: سطح خط لوله برای پوشش آماده شده است. این ممکن است شامل تمیز کردن و استفاده بالقوه یک پرایمر یا لایه زیرین بسته به نیاز سیستم پوشش باشد.

کاربرد پوشش: پوشش روی خط لوله اعمال می شود. این ممکن است با اسپری کردن، برس زدن یا روش دیگری مناسب برای مواد پوشش و لوله انجام شود.

راه اندازی کویل القایی: پس از اعمال پوشش، سیم پیچ های القایی در اطراف خط لوله قرار می گیرند. این کویل ها بخشی از یک سیستم گرمایش القایی که شامل یک منبع تغذیه و واحد کنترل است.

فرآیند گرمایش: سیستم گرمایش القایی فعال می شود. یک جریان متناوب از سیم پیچ القایی عبور می کند و یک میدان مغناطیسی متغیر ایجاد می کند که جریان های گردابی را در مواد لوله رسانا القا می کند.

پخت: جریان های گردابی به دلیل مقاومت الکتریکی مواد لوله گرما تولید می کنند. این گرما به پوشش منتقل شده و آن را به دمای مورد نیاز برای پخت می رساند. دما و مدت زمان گرمایش به نوع پوشش استفاده شده و مشخصات سازنده بستگی دارد.

نظارت و کنترل: دمای لوله و پوشش به دقت کنترل می شود، اغلب با سنسورهای دما یا دوربین های مادون قرمز، برای اطمینان از گرم شدن یکنواخت و جلوگیری از گرمای بیش از حد، که می تواند به پوشش یا لوله آسیب برساند. سیستم گرمایش القایی برای حفظ دمای پخت لازم برای مدت زمان مشخص تنظیم شده است.

خنک کننده: پس از سپری شدن زمان پخت، گرمایش القایی خاموش می شود و اجازه داده می شود تا خط لوله خنک شود. این ممکن است یک فرآیند کنترل شده برای جلوگیری از شوک حرارتی یا هرگونه اثرات نامطلوب بر یکپارچگی پوشش باشد.

بازرسی: هنگامی که خط لوله خنک شد، پوشش مورد بازرسی قرار می گیرد تا از خشک شدن آن به درستی اطمینان حاصل شود. روش‌های بازرسی ممکن است شامل بررسی‌های بصری، اندازه‌گیری ضخامت لایه خشک، آزمایش چسبندگی و تشخیص تعطیلات برای اطمینان از عدم وجود نقص یا ناپیوستگی در پوشش باشد.

گرمایش القایی برای پخت پوشش ها در خطوط لوله چندین مزیت دارد:

سرعت: گرمایش القایی می‌تواند پوشش‌ها را خیلی سریع‌تر از روش‌های سنتی مانند پخت در کوره یا خشک‌کردن در هوا خشک کند.

کنترل: این فرآیند کنترل دقیقی بر دما و سرعت گرمایش فراهم می‌کند که منجر به پخت یکنواخت پوشش می‌شود.

بهره وری انرژی: گرمایش القایی اغلب نسبت به سایر روش های گرمایش انرژی کارآمدتر است زیرا گرما مستقیماً در مواد تولید می شود.

ایمنی: این روش خطر آتش سوزی و انفجار را به حداقل می رساند زیرا شعله باز یا سطوح داغ وجود ندارد.

گرمایش القایی مخصوصاً در کاربردهای پوشش مفصل صحرایی که در آن بخش‌های خط لوله در میدان به یکدیگر جوش داده می‌شوند و برای حفظ یکپارچگی سیستم حفاظتی خط لوله، پوشش در محل اتصال باید به سرعت پخت شود، مفید است.پوشش پخت خط لوله با گرمایش القایی

 

=