ذوب القایی

توضیحات:

ذوب القایی چیست؟

ذوب القایی فرآیندی است که در آن فلز به شکل مایع در بوته کوره القایی ذوب می شود. سپس فلز مذاب را از بوته ریخته می شود ، معمولاً درون گچ می اندازند.

مزایای چیست؟

ذوب القایی بسیار سریع، تمیز و یکنواخت است. هنگامی که به درستی انجام شود ذوب القایی بسیار تمیز است، زیرا مرحله تصفیه را با روش های دیگر امکان پذیر می کند. گرما یکنواخت در فلز همچنین به نتیجه نهایی با کیفیت بالا کمک می کند. کوره ذوب القایی HLQ دارای ویژگی های پیشرفته ارگونومی. آنها نه تنها باعث ایجاد امنیت بیشتر در محل کار می شوند، بلکه موجب افزایش بهره وری می شوند و فرآیند ذوب شدن سریع تر و راحت تر می شود. از کجا استفاده می شود؟ داوی سیستم ذوب القایی در ریخته گری، دانشگاه، آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی استفاده می شود. این سیستمها همه چیز را از فلزات غیر آهنی و غیر آهنی به مواد هسته ای و آلیاژهای پزشکی / دندان می پردازند.

چه تجهیزات / کوره در دسترس است؟

شرکت گرمایش القایی HLQ شرکتهای مختلفی را ارائه می دهد کوره ذوب القایی محدوده های مختلف به تناسب نیازهای مختلف ذوب: تنش محوری، شیب دوار محور، حرکت کویل، چرخش و آزمایشگاه.