دستگاه برچیدن بتن آهنی گرمایش القایی

دستگاه برچیدن بتن آهنی گرمایش القایی

روش گرمایش القایی با فرکانس بالا بر این اصل استوار است که بتن اطراف میلگرد تبدیل می شود
آسیب پذیر است زیرا گرمای تولید شده از سطح میلگرد به بتن منتقل می شود. در این روش گرمایش اتفاق می افتد
داخل بتن بدون تماس مستقیم با جسم گرم شده یعنی میلگرد داخلی. همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است
گرم کردن سریع میلگرد داخلی در داخل بتن فرو بتن امکان پذیر است زیرا چگالی انرژی در این روش در مقایسه با گرمایش اهمی و گرمایش مایکروویو مبتنی بر احتراق بسیار بیشتر است.

در بتن، ژل هیدرات سیلیکات کلسیم (CSH) 60 تا 70 درصد هیدرات سیمان را تشکیل می دهد و Ca(OH)2 20 تا 30 درصد است. به طور معمول، آب آزاد در منافذ لوله مویرگی در حدود 100 درجه سانتیگراد تبخیر می شود و ژل به عنوان اولین فاز کم آبی در دمای 180 درجه سانتیگراد فرو می ریزد. Ca(OH)2 در دمای 450-550 درجه سانتیگراد تجزیه می شود و CSH در دمای بیش از 700 درجه سانتیگراد تجزیه می شود. از آنجایی که ماتریس بتن ساختاری چند منفذی است که هیدرات سیمان و آب جذب شده را تشکیل می دهد و از آب لوله مویین، آب ژل و آب آزاد تشکیل شده و ترکیب می شود، بتن در محیطی با دمای بالا خشک می شود و در نتیجه ساختار منفذی تغییر می کند و تغییرات شیمیایی ایجاد می کند. اینها به نوبه خود بر خصوصیات فیزیکی بتن تأثیر می گذارند که به نوع سیمان، مخلوط و سنگدانه مورد استفاده بستگی دارد. مقاومت فشاری بتن به طور قابل توجهی در بالای 500 درجه سانتیگراد کاهش می یابد، اگرچه این مقاومت قابل توجهی نشان نمی دهد.
تا 200 درجه سانتیگراد تغییر می کند [9، 10].

هدایت حرارتی بتن با توجه به میزان اختلاط، چگالی، ماهیت سنگدانه ها، حالت رطوبت و نوع سیمان متفاوت است. به طور کلی مشخص شد که رسانایی حرارتی بتن 2.5-3.0 کیلوکالری بر میلی‌ساعت درجه سانتی‌گراد است و هدایت گرمایی در دمای بالا با افزایش دما کاهش می‌یابد. هارماتی گزارش داد که رطوبت رسانایی حرارتی بتن را در زیر 100 افزایش می دهد[11]، اما اشنایدر گزارش داد که معمولاً با افزایش دمای داخلی بتن، رسانایی گرما به تدریج در تمام محدوده‌های دما کاهش می‌یابد [9]….

برچیدن بتن آهنی گرمایش القایی