پیوند القایی

توضیحات:

پیوند القایی چیست؟

پیوند القایی با استفاده از گرمایش القاء برای چسباندن باندینگ استفاده می شود. القاء روش اصلی برای درمان چسب ها و سیلانت ها برای اجزای خودرو مانند درب ها، کاپوت، دمپایی ها، آینه های عقب و مغناطیسی است. القاء همچنین چسب ها را در اتصالات فیبر کامپوزیت به فلز و کربن فیبر به کربن درمان می کند. دو نوع اصلی از باندینگ خودرو وجود دارد: spotbonding، که بخش های کوچکی از مواد مورد نیاز را می پوشاند؛ پیوند کامل حلقه، که مفاصل کامل را گرم می کند.

القای باندینگ پلاستیک با فلز
القای باندینگ پلاستیک با فلز

مزایای چیست؟

DAWEI سیستم های القای باندینگ اطمینان از ورودی های انرژی دقیق برای هر پانل. مناطق کوچک آسیب دیده، طول عمر پانل را به حداقل می رسانند. بستن پانل های فولادی که باعث کاهش استرس و تحریف می شوند بستن لازم نیست. هر پانلی از نظر الکترونیکی کنترل می شود تا اطمینان حاصل شود انحرافات ورودی انرژی در حد تحمل است. با پیوند کامل حلقه، یک کوپلینگ یک اندازه، همه نیاز به کویل های اضافی را کاهش می دهد.

کجاست آن استفاده می؟

گرمایش القایی روش باندینگ ترجیحی در صنعت خودرو است. به طور گسترده ای برای اتصال فولاد و ورق فلز آلومینیومی، القاء به طور فزاینده ای برای اتصال مواد کامپوزیتی سبک وزن و فیبر کربن استفاده می شود. القای برای اتصال رشته منحنی، کفش ترمز و آهن ربا در صنعت برق مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای راهنماها، ریل ها، قفسه ها و پانل ها در بخش کالاهای سفید استفاده می شود.

چه تجهیزاتی در دسترس است؟

سری DW-UHF و DW-HF اولیه هستند منبع تغذیه گرمایش القایی برای برنامه های پیوند القایی.

در مورد محصول چه