ذوب القایی نقره ای

توضیحات:

ذوب ریخته گری کوره نقره ای با ذوب شدن القایی فرکانس RF-MF

القاء ذوب نقره

 

 

 

 

 

 

 

فرآیند ذوب القایی

 

 

 

 

 

 

 

 

کوره ذوب القایی با دستگاه کشش